Članice Saveza

Lovni ured Donji Miholjac Zajedničko lovište broj: XIV/140Državno lovište broj: XIV/4 "Karaš"   Kontakt osoba: Krunoslav Kovačević     Adresa:…
Lovni ured Donji Miholjac Zajedničko lovište broj: XIV/186   Kontakt osoba: Tomislav Dugalić     Adresa: J. J. Strossmayera 57  …
Lovni ured Donji Miholjac Zajedničko lovište broj: XIV/143   Kontakt osoba: Željko Ronta     Adresa: V. Nazora 20    …
Lovni ured Donji Miholjac Zajedničko lovište broj: XIV/-   Kontakt osoba: Zdravko Falamić     Adresa: Glavna 64, Rakitovica  …
Lovni ured Donji Miholjac Zajedničko lovište broj: XIV/142   Kontakt osoba: Davor Drašinac     Adresa: V. Nazora 23, Šljivoševci…
Lovni ured Donji Miholjac Zajedničko lovište broj: XIV/-   Kontakt osoba: Ivan Grgić     Adresa: Golinci, B. Radića 45…
Lovni ured Donji Miholjac Zajedničko lovište broj: XIV/141   Kontakt osoba: Zoran Novoselac     Adresa: Golinci, K. Tomislava 76  …
@ Slynetwork.com.