Članice Saveza

LD "Vidra" Donji Miholjac

Lovni ured Donji Miholjac

Zajedničko lovište broj: XIV/140
Državno lovište broj: XIV/4 "Karaš"

 

Kontakt osoba:

Krunoslav Kovačević

 
 

Adresa:

Basaričekova 10

 
 

31540 Donji Miholjac

 
 

Broj telefona:

031/632-269

 
 

Broj mobitela:

091/155-0748

 
 

 

Broj lovaca:

68

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

XIV/140: 6.723,00 ha

XIV/4 "Karaš": 1.754,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

Vukovarska 1, 31540 Donji Miholjac

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Vidra" Donji Miholjac

@ Slynetwork.com.