Članice Saveza

LD "Sokol" Magadenovac

Lovni ured Donji Miholjac

Zajedničko lovište broj: XIV/142

 

Kontakt osoba:

Davor Drašinac

 
 

Adresa:

V. Nazora 23, Šljivoševci

 
 

31542 Magadenovac

 
 

 

 

 
 

Broj mobitela:

098 1720107

 
 

 

Broj lovaca:

52

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

6.684,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

Glavna 1, 31542 Magadenovac

 
 

e-mail:

www:

Web stranice LD Sokol Magadenovac

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Sokol" Magadenovac

@ Slynetwork.com.