Članice Saveza

LD "Fazan" Podravski Podgajci

Lovni ured Donji Miholjac

Zajedničko lovište broj: XIV/143

 

Kontakt osoba:

Željko Ronta

 
 

Adresa:

V. Nazora 20

 
 

31540 Donji Miholjac

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

098437446

 
 

 

Broj lovaca:

32

 
 

Broj pripravnika:

0

 

 

 

 

Površina lovišta:

4.818,00 ha

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Fazan" Podravski Podgajci

@ Slynetwork.com.