Članice Saveza

Lovni ured Valpovo Zajedničko lovište broj: XIV/144   Kontakt osoba: Vlado Mađarić     Adresa: pp 15.     31551…
Lovni ured Valpovo Zajedničko lovište broj: XIV/147   Kontakt osoba: Dalibor Čavčić     Adresa: Ive Lole Ribara 13, Ladimirevci…
Lovni ured Valpovo Zajedničko lovište broj: XIV/157   Kontakt osoba: Mladen Kardum     Adresa: J.J. Strossmayera 63    …
Lovni ured Valpovo Zajedničko lovište broj: XIV/148   Kontakt osoba: Danijel Drlje     Adresa: LD "Fazan" Bizovac    …
Lovni ured Valpovo Zajedničko lovište broj: XIV/146   Kontakt osoba: Ivan Mihalj     Adresa: Ivana Gorana Kovačića 37  …
Lovni ured Valpovo Zajedničko lovište broj: XIV/150   Kontakt osoba: Miro Ištoković     Adresa: Nard, I. L. Ribara 4…
Lovni ured Valpovo Zajedničko lovište broj: XIV/149   Kontakt osoba: Zvonko Stapić     Adresa: Školska bb, Habjanovci    …
Lovni ured Valpovo Zajedničko lovište broj: XIV/145   Kontakt osoba: Ivica Galičić     Adresa: Naselje J. Kozarca 28  …
@ Slynetwork.com.