Članice Saveza

LD "Srnjak" Ladimirevci

Lovni ured Valpovo

Zajedničko lovište broj: XIV/147

 

Kontakt osoba:

Dalibor Čavčić

 
 

Adresa:

Ive Lole Ribara 13, Ladimirevci

 
 

31550 Valpovo

 
 

Broj telefona:

031/671-373

 
 

Broj mobitela:

098/456-942

 
 

 

Broj lovaca:

13

 
 
     

 

 

 

Površina lovišta:

1.855,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.