Članice Saveza

LD "Jelen" Zelčin

Lovni ured Valpovo

Zajedničko lovište broj: XIV/145

 

Kontakt osoba:

Ivica Galičić

 
 

Adresa:

Naselje J. Kozarca 28

 
 

31550 Valpovo

 
 

Broj telefona:

031/650-637

 
 

Broj mobitela:

098/252-5594

 
 

 

Broj lovaca:

49

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

5.314,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.