Članice Saveza

LD "Jastreb" Palača

Lovni ured Osijek

Zajedničko lovište broj: XIV/-

 

Kontakt osoba:

Ilija Ačimović

 
 

Adresa:

Vij. Petrove Gore 2

 
 

31000 Osijek

 
 

Broj telefona:

031/370-579

 
 

Broj mobitela:

091/111-6301

 
 

 

Broj lovaca:

11

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

- ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.