Članice Saveza

"Balkan lov" d.o.o.

Lovni ured Đakovo

Državno lovište: XIV/19 "Popovac-Krstovi"

 

Kontakt osoba:

Dražen Lozić

 
 

Adresa:

Đakovačka 17, Široko Polje

 
 

31403 Vuka

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

091/185-1001

 
 

 

Broj lovaca:

4

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

3.987,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - "Popovac-Krstovi"

@ Slynetwork.com.