Članice Saveza

LD "Sokol" Topolje

Lovni ured Baranja

Zajedničko lovište broj: XIV/169

 

Kontakt osoba:

Vinko Šovakov

 
 

Adresa:

M. Gupca 52a, Gajić

 
 

31305 Draž

 
 

Broj telefona:

031/736-500

 
 

Broj mobitela:

098/721-799

 
 

 

Broj lovaca:

40

 
 

Broj pripravnika:

0

 
     

Površina lovišta:

5.561,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

M. Gupca 52a, Gajić, 31305 Draž

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Sokol" Topolje

@ Slynetwork.com.