Članice Saveza

LD "Krndija III"

Lovni ured Našice

Državno lovište broj: XIV/24 "Krndija III"

 

Kontakt osoba:

Boro Bahnik

 
 

Adresa:

Ljutomerska 14

 
 

10000 Zagreb

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

098/276-385

 
 

 

Broj lovaca:

9

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

6.231,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.