Članice Saveza

LD "Srndać" Našički Markovac

Lovni ured Našice

Zajedničko lovište broj: XIV/178

 

Kontakt osoba:

Mario Klanica

 
 

Adresa:

B. Radić 148, Vukojevci

 
 

31500 Našice

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

098/276-385

 
 

 

Broj lovaca:

11

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

1.181,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.