Članice Saveza

LD "Kormoran" Našice

Lovni ured Našice

Zajedničko lovište broj: XIV/-

 

Kontakt osoba:

Tomislav Mikulić

 
 

Adresa:

B. Radića 23

 
 

31500 Našice

 
 

Broj telefona:

097/627-0016

 
 

Broj mobitela:

-

 
 

 

Broj lovaca:

96

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

- ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.