Članice Saveza

LD "Vidra" Beljevina

Lovni ured Našice

Zajedničko lovište broj: XIV/173

 

Kontakt osoba:

Miroslav Cartl

 
 

Adresa:

J. Kozarca 6

 
 

31512 Feričanci

 
 
     
 

Broj mobitela:

091 6034300

 
 

 

Broj lovaca:

15

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

2.516,00 ha

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.