Članice Saveza

LD "Fazan" Budimci

Lovni ured Našice

Zajedničko lovište broj: XIV/180

 

Kontakt osoba:

Dragan Rajković

 
 

Adresa:

V. Nazora 88

 
 

31500 Našice

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

091/161-1330

 
 

 

Broj lovaca:

19

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

4.843,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.