Članice Saveza

LD "Vepar-1946" Podgorač

Lovni ured Našice

Zajedničko lovište broj: XIV/179

 

Kontakt osoba:

Vjekoslav Ivančić

 
 

Adresa:

P. Preradovića 38

 
 

31433 Podgorač

 
 

Broj telefona:

031/698-046

 
 

Broj mobitela:

091/139-3259

 
 

 

Broj lovaca:

21

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

3.688,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.