Članice Saveza

LD "Sokol" Koška

Lovni ured Našice

Zajedničko lovište broj: XIV/138

 

Kontakt osoba:

Fabijan Semialjac

 
 

Adresa:

B. Radića 21

 
 

31224 Koška

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

091/681-1356

 
 

 

Broj lovaca:

71

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

8.158,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

Društvo je osnovano 1938. godine

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.