Članice Saveza

LD "Galeb" Našice

Lovni ured Našice

Zajedničko lovište broj: XIV/176

 

Kontakt osoba:

Vlatko Mamilović

 
 

Adresa:

B. Jelačića 17a

 
 

31500 Našice

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

098/814-927

 
 

 

Broj lovaca:

23

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

3.669,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.