Članice Saveza

LD "Jelen" Našice

Lovni ured Našice

Zajedničko lovište broj: XIV/181,182

 

Kontakt osoba:

Z. Simel

 
 

Adresa:

LD "Jelen" Našice, pp. 19

 
 

31500 Našice

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

091/451-0901

 
 

 

Broj lovaca:

63

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

1.390,00 ha (181) i 2.496,00 ha (182)

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.