Članice Saveza

LD "Bijela roda"

Lovni ured Osijek

Zajedničko lovište broj: XIV/-

 

Kontakt osoba:

Zlatko Katić

 
 

Adresa:

Š. K. F. Šepera 12

 
 

31000 Osijek

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

098/206-580

 
 

 

Broj lovaca:

7

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

- ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.