Članice Saveza

LD "Jastreb" Čepinski Martinci

Lovni ured Osijek

Zajedničko lovište broj: XIV/123

 

Kontakt osoba:

Ilija Begović

 
 

Adresa:

Beketinci

 
 

31403 Vuka

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

091/238-9166

 
 

 

Broj lovaca:

25

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

2.832,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.