Članice Saveza

LD "Vepar" Aljmaš

Lovni ured Osijek

Zajedničko lovište broj: XIV/135

 

Kontakt osoba:

Željko Dumančić

 
 

Adresa:

Zlatna ulica bb

 
 

31205 Aljmaš

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

-

 
 

 

Broj lovaca:

13

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

1.076,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.