Članice Saveza

LD "Fazan" Laslovo

Lovni ured Osijek

Zajedničko lovište broj: XIV/130

 

Kontakt osoba:

Ladislav Kočiš

 
 

Adresa:

Pobjede 22

 
 

31214 Laslovo

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

-

 
 

 

Broj lovaca:

35

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

3.190,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.