Članice Saveza

LD "Vepar" Gašinci

Lovni ured Đakovo

Zajedničko lovište broj: -

 

Kontakt osoba:

Jozo Jakovljević

 
 

Adresa:

M. Tita 86, Gašinci

 
 

31421 Satnica Đakovačka

 
 

Broj telefona:

031/859-032

 
 

Broj mobitela:

-

 
 

 

Broj lovaca:

14

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

- ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.