Članice Saveza

LD "Vidra" Levanjska Varoš

Lovni ured Đakovo

Državno lovište: XIV/26 "Sjeverni Dilj"

 

Kontakt osoba:

Hrvoje Lukačević

 
 

Adresa:

J. J. Strossmayera 4

 
 

31411 Trnava

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

098/963-2132

 
 

 

Broj lovaca:

71

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

8.433,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.