Članice Saveza

LD "Orao" Vrbica

Lovni ured Đakovo

Zajedničko lovište broj: XIV/116

 

Kontakt osoba:

Marko Burilo

 
 

Adresa:

Rapska 7

 
 

31400 Đakovo

 
 

Broj mobitela:

0921652830

 
 
     
 

 

Broj lovaca:

43

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

4.302,00 ha

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.