Članice Saveza

LD "Fazan" Potnjani

Lovni ured Đakovo

Zajedničko lovište broj: XIV/108

 

Kontakt osoba:

Adam Pek

 
 

Adresa:

B. Jelačića 6, Potnjani

 
 

31423 Bračevci

 
 

Broj telefona:

031/866-011

 
 

Broj mobitela:

091/729-8295

 
 

 

Broj lovaca:

14

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

1.546,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.