Članice Saveza

LD "Fazan" Strizivojna

Lovni ured Đakovo

Zajedničko lovište broj: XIV/119

 

Kontakt osoba:

Robert Vlahović

 
 

Adresa:

B. Radića 254

 
 

31410 Strizivojna

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

098/178-3811

 
 

 

Broj lovaca:

23

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

2.508,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.