Članice Saveza

LD "Lisica" Punitovci

Lovni ured Đakovo

Zajedničko lovište broj: XIV/111

 

Kontakt osoba:

Josip Konjušak

 
 

Adresa:

B. Banas 19, Josipovac

 
 

31424 Punitovci

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

091/186-1185

 
 

 

Broj lovaca:

46

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

2.888,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.