Članice Saveza

LD "Jastreb" Piškorevci

Lovni ured Đakovo

Zajedničko lovište broj: XIV/118

 

Kontakt osoba:

Goran Buršić

 
 

Adresa:

J. Ivakića 42

 
 

31400 Đakovo

 
 

Broj telefona:

031/814-290

 
 

Broj mobitela:

098/954-0671

 
 

 

Broj lovaca:

11

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

2.871,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Jastreb" Piškorevci

@ Slynetwork.com.