Članice Saveza

LD "Vepar" Paučje

Lovni ured Đakovo

Zajedničko lovište broj: -

 

Kontakt osoba:

Dragan Vidaković

 
 

Adresa:

V. Lisinskog 26

 
 

31400 Đakovo

 
 

Broj telefona:

031/820-399

 
 

Broj mobitela:

098/164-4009

 
 

 

Broj lovaca:

7

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

- ha

 

 

Adresa udruge:

 

V. Lisinskog 26, 31400 Đakovo

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Vepar" Paučje

@ Slynetwork.com.