Članice Saveza

LD "Sokol" Drenje

Lovni ured Đakovo

Zajedničko lovište broj: XIV/109

 

Kontakt osoba:

Nenad Kerovec

 
 

Adresa:

B. radića 25, Kućanci Đakovački

 
 

31418 Drenje

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

098/447-182

 
 

 

Broj lovaca:

59

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

5.051,00 ha

 

Adresa udruge:

 

Kosinac 1, 31418 Drenje

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Sokol" Drenje

@ Slynetwork.com.