Članice Saveza

LD "Fazan" Budrovci

Lovni ured Đakovo

Zajedničko lovište broj: XIV/117

 

Kontakt osoba:

Mladen Slobođanac

 
 

Adresa:

Budrovci, S. Radića 198a

 
 

31400 Đakovo

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

-

 
 

 

Broj lovaca:

21

 
 
     

 

 

 

Površina lovišta:

3.000,00 ha

 

Adresa udruge:

 

Budrovci, S. Radića 198a, 31400 Đakovo

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Fazan" Budrovci

@ Slynetwork.com.