Članice Saveza

LD "Jastreb" Popovac

Lovni ured Baranja

Zajedničko lovište broj: XIV/165

 

Kontakt osoba:

Ante Milardović

 
 

Adresa:

Biljske ceste 64

 
 

31000 Osijek

 
 

Broj telefona:

031/573-375

 
 

Broj mobitela:

098/372-200

 
 

 

Broj lovaca:

30

 
 

Broj pripravnika:

0

 
     

Površina lovišta:

2.669,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

Planina 33, 31303 Popovac

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Jastreb" Popovac

@ Slynetwork.com.