Članice Saveza

LD "Belje" Duboševica

Lovni ured Baranja

Zajedničko lovište broj: XIV/167

 

Kontakt osoba:

Ivan Kapoši

 
 

Adresa:

A. Stepinca 70

 
 

31304 Duboševica

 
 
     
 

Broj mobitela:

099 687 83 44

 
 

 

Broj lovaca:

28

 
 

Broj pripravnika:

0

 
     

Površina lovišta:

3.949,00 ha

 

Adresa udruge:

 

Dr. F. Tuđmana 23, 31304 Duboševica

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Belje" Duboševica

@ Slynetwork.com.