Članice Saveza

LD "Srndać" Kneževi Vinogradi

Lovni ured Baranja

Zajedničko lovište broj: XIV/158 Kneževi Vinogradi

 

Kontakt osoba:

Želimir Zadravec

 
 

Adresa:

Školska 2a

 
 

31325 Čeminac

 
 
     
 

Broj mobitela:

 098707438

 
 

 

Broj lovaca:

38

 
 

Broj pripravnika:

0

 
     

Površina lovišta:

6.241,00 ha

 

Adresa udruge:

Glavna 44, 31309 Kneževi Vinogradi

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Srndać" Kneževi Vinogradi

@ Slynetwork.com.