Članice Saveza

LD "Srndać" Karanac

Lovni ured Baranja

Zajedničko lovište broj: XIV/160

 

Kontakt osoba:

Ivo Crnjac

 
 

Adresa:

Kolodvorska 1 j

 
 

31315 Karanac

 
 
     
 

Broj mobitela:

091/ 510 - 1418

 
 

 

Broj lovaca:

25

 
 

Broj pripravnika:

0

 
     

Površina lovišta:

2.926,00 ha

 

Adresa udruge:

P. Šandora 3, 31315 Karanac

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Srndać" Karanac

@ Slynetwork.com.