Članice Saveza

LD "Fazan" Lug

Lovni ured Baranja

Zajedničko lovište broj: XIV/157

 

Kontakt osoba:

Kazimir Lončarević

 
 

Adresa:

K.A. Stepinca 7

 
 

31000 Osijek

 
 

Broj telefona:

031/213-159

 
 

Broj mobitela:

-

 
 

 

Broj lovaca:

23

 
 

Broj pripravnika:

0

 

 

 

 

Površina lovišta:

3.260,00 ha

 

 

Adresa udruge:

P. Šandora 230, 31328 Lug

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Fazan" Lug

@ Slynetwork.com.