Članice Saveza

LD "Fazan" Darda

Lovni ured Baranja

Zajedničko lovište broj: XIV/155

Državno lovište broj: "Munjoroš" XIV/10

 

Kontakt osoba:

Dražen Cvetko

 
 

Adresa:

F. K. Frankopana 59

 
 

31326 Darda

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

099/564-8155

 
 

 

Broj lovaca:

61

 
 

Broj pripravnika:

0

 
     

Površina lovišta:

8.655,00 ha

 

 

Adresa udruge:

Lj. Gaja bb, 31326 Darda

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Fazan" Darda

 

Karta lovišta - Državno lovište "Munjoroš"

@ Slynetwork.com.