Članice Saveza

LD "Jelen" Jagodnjak

Lovni ured Baranja

Zajedničko lovište broj: XIV/154

 

Kontakt osoba:

Milan Zuber

 
 

Adresa:

B. Kidriča 60

 
 

31324 Jagodnjak

 
 

Broj telefona:

031/745-159

 
 

Broj mobitela:

098/339-748

 
 

 

Broj lovaca:

32

 
 

Broj pripravnika:

0

 
     

Površina lovišta:

4.596,00 ha

 

 

Adresa udruge:

Gložđa 1, 31324 Jagodnjak

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Jelen" Jagodnjak

@ Slynetwork.com.