Članice Saveza

LD "Fazan" Baranjsko Petrovo Selo

Lovni ured Baranja

Zajedničko lovište broj: XIV/152

 

Kontakt osoba:

Zdenko Bognar

 
 

Adresa:

Glavna 43

 
 

31322 Baranjsko Petrovo Selo

 
 

Broj telefona:

.

 
 

Broj mobitela:

091/280-9968

 
 

 

Broj lovaca:

29

 
 

Broj pripravnika:

0

 
     

Površina lovišta:

2.656,00 ha

 

 

Adresa udruge:

Kolodvorska 18d, 31322 B. P. Selo

 

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Fazan" Baranjsko Petrovo Selo

@ Slynetwork.com.