Članice Saveza

LD "Vidra" Luč

Lovni ured Baranja

Zajedničko lovište broj: XIV/163

 

Kontakt osoba:

Mihajlo Sekereš

 
 

Adresa:

A. G. Matoša 3

 
 

31326 Darda

 
 

Broj telefona:

031/740-704

 
 

Broj mobitela:

091/521-0589

 
 

 

Broj lovaca:

17

 
 

Broj pripravnika:

0

 
     

Površina lovišta:

2.119,00 ha

 

 

Adresa udruge:

.

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Vidra" Luč

@ Slynetwork.com.