Članice Saveza

LD "Jelen" Bolman

Lovni ured Baranja

Zajedničko lovište broj: XIV/153

 

Kontakt osoba:

Vjekoslav Pavlečić

 
 

Adresa:

B. Kidriča 54

 
 

31323 Bolman

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

099/ 5707 - 114

 
 

 

Broj lovaca:

30

 
 

 
     

Površina lovišta:

3.021,00 ha

 

Adresa udruge:

 

Save Kovačevića bb, 31303 Bolman

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Jelen" Bolman

 

@ Slynetwork.com.