Članice Saveza

LD "Šumar" Đakovo

Lovni ured Đakovo

Zajedničko lovište broj: -

 

Kontakt osoba:

Goran Perić

 
 

Adresa:

F. Račkog 76

 
 

31400 Đakovo

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

098/443-984

 
 

 

Broj lovaca:

38

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

- ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Šumar" Đakovo

@ Slynetwork.com.