Novosti

Pratite sve naše novosti!

Natječaj za smanjenje brojnog stanja lisica i čagljeva

03 Lis

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Natječaj za sufinanciranje smanjenja brojnog stanja divljači predatora u 2018. godini. 

Na natječaj se mogu javiti pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje imaju valjani ugovor o korištenju prava lova – lovoovlaštenici. Sufinancira se izlučenje lisice i čaglja sa po 700 kuna po ocijenjenom trofeju, odnosno 600 kuna po divljači dostavljenoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji. 

Ocijenjeni trofeji odnose se na proteklu 2017/18 lovnu godinu, a broj lisica koje su društva dužna predati u ovlaštenu veterinarsku organizaciju te ukoliko žele zatražiti sufinanciranje putem ovog natječaja propisan je Naredbom o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske.

Naredba o oralnoj vakcinaciji-POPIS LOVIŠTA

 

Natječaj je otvoren do 16.11. 2018. ili do raspodjele sredstava.

 

 

@ Slynetwork.com.