Novosti

Pratite sve naše novosti!

Programi nadziranja afričke i klasične svinjske kuge

05 Svi

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane dostavilo je dopis o provedbi upućen lovoovlaštenicima u RH kao i Programe nadziranja afričke i klasične svinjske kuge.
Navedeno možete skinuti na web stranicama HLS-a:
http://www.hls.com.hr/hls/programi-nadziranja-africke-i-klasicne-svinjske-kuge-te-dopis-o-provedbi-upucen-lovoovlastenicima-u-rh

@ Slynetwork.com.