Novosti

Pratite sve naše novosti!

Novi pravilnici Zakona o lovstvu

12 Stu

U NN 108/2019 (8.11.2019.) objavljena su tri nova Pravilnika vezana uz Zakon o lovstvu:

            Pravilnik o lovniku
            Pravilnik o lovačkim psima
            Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarskih planova

@ Slynetwork.com.