Novosti

Pratite sve naše novosti!

Lovni Ured Donji Miholjac: Preventivni projekt „Siguran lov“

01 Tra

U lovačkom domu LD „Kuna“ iz Viljeva, organizirana je u subotu 26.3.2022. preventivna aktivnost u sklopu preventivnog projekta „Siguran lov“ koju od 2014. godine provodi Policijska uprava osječko-baranjska.

Preventivna aktivnost je rezultat suradnje Policijske uprave Osječko-baranjske s Lovačkim savezom Osječko-baranjske županije i Lovnim uredom Donji Miholjac, te Gradom Donjim Miholjcem i općinama Magadenovac, Viljevo, Podravska Moslavina i Marijanci. Potpisanim sporazumom o međusobnoj suradnji Policijske uprave osječko-baranjske i Grada Donjeg Miholjca te općina Magadenovac, Viljevo, Podravska Moslavina i Marijanci, organizirana je kupovina narančastih markirnih lovačkih prsluka i podjela lovačkim društvima koja djeluju na području Lovnog ureda Donji Miholjac.

Cilj preventivne aktivnosti je podizanje razine sigurnosti u lovištima Lovnog ureda Donji Miholjac usmjerene na prevenciju stradavanja u lovu, ali i suradnja policije s lokalnom upravom te Županijskim lovačkim savezom i lovačkim društvima.  

@ Slynetwork.com.